فارسی ششم دبستان درس دوم

حجم فایل : 443.8 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 11
بنام خدا فارسی ششم دبستان درس دوم واژه های دشوار درس 2 کتاب ششم:


خلقت: آفرینش، جهان هستی، همه آنچه خدا آفریده.
عجله: شتاب
درنگ:صبر، تأمل، تأخیر
فهم: درک کردن چیزی
تفکر: اندیشه شباهت: همانندی، همتایی
پدیده: آنچه وجود دارد
اشیا: جمع شی
پسندیده: نیکو، خوب
مشاهده: به چشم دیدن

لابد: انگار، گویا
شگفت زده: متعجب
عملکرد: فعالیت، کار
کشف: پی بردن به چیزی که وجود داشته
هراسیدن: ترسیدن یادآوری

واژه های هم خانواده
شرایط هم خانواده بودن:

1- از یک اندیشه باشند.
مثل: عالم، معلم، تعلیم، علوم، علم
.
2- ترتیب حروف ریشه در همه ی واژگان هم خانواده رعایت شده باشد.
مثلا: علم با عمل هم خانواده نیست.
عمل با عامل هم خانواده است.
3- در یک دایره ی معنایی قرار بگیرند.
مزایای دانستن واژگان هم خانواده:
شناخت این ویژگی (هم خانواده بودن) به تشخیص واژگان در املا به ما کمک می کند.
ابوالقاسم حالت: (1298-1371ه.ش):

شاعر، مترجم و محقق توانای معاصر است. وی از سال 1314 به شعر و شاعری روی آورد و در زمینه ی موسیقی اصیل ایرانی نیز فعالیت داشت و سراینده ی نخستین سرود جمهوری اسلامی ایران بود. از وی آثار ادبی و فرهنگی فراوانی در زمینه های طنز، شعر، ادبیات و ترجمه باقی است. دیوان حالت از جمله آثار اوست که نمایانگر عمق و دانش ادبی وی می باشد.
بخوان و بیندیش:
سند باد نامه: سند باد نامه یا کتاب حکیم سند باد یا داستان هفت وزیر، داستانی قدیمی است که این داستان را از موضوعات سند باد، حکیم هندی، می دانسته اند.
مهدی آذر یزدی: (1301-1388ه.ش)

وی در خرمشاه، واقع در حومه شهر یزد متولد شد. از سال 1336 با توجه به زمینه و مطالعات وسیع قبلی اش شروع به نوشتن داستان های گوناگون برای کودکان نمود. او با انتخاب سبک ویژه ای در تهیه و نگارش داستان های کودکان در ادبیات معاصر ایران درآمده است. پنج کتاب در مجموعه ی قصه های تازه از کتاب های کهن انتشار داد و حکایت منظومی به نام شعر قند و عسل یکی از مجموعه داستان های او برنده ی جایزه ی یونسکو در ایران و دیگری برنده ی کتاب برگزیده ی سال از طرف شورای کتاب کودک گردیده است.
تمرین1:
کدام یک از واژه های داده شده با بقیه هم خانواده نیست؟(طب، مطب، طبیب، طبایع، طبابت)
1- طبایع
2- طبابت
3- اطبا
4- طب
تمرین 2:
چند واژه ی زیر با هم، هم خانواده هستند؟
(تسهیل، سهل، صورت، تساهل، مسایل، سهولت9
1-دو
2- سه
3- چهار
4- پنج پایان...